Formare complementară în Psihologie Clinică, Braşov

Inapoi Autor: Claudia Hermkens

Caracteristici eveniment:

  • Tip: Curs de formare profesională
  • Target: Psihologi/psihiatri
  • Data: 01-11-2014
  • Locație: Brasov
ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR ŞI MEDICILOR DIN ROMÂNIA Organizează în oraşul Braşov: Curs de formare complementară cu durata de 2 ani în PSIHOLOGIE CLINICĂ, PSIHODIAGNOSTIC ŞI INTERVENŢII TERAPEUTICE DE SCURTĂ DURATĂ (Noiembrie 2014 - Noiembrie 2016 )
Formarea se adresează: - Psihologilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior (cu durata de 4 ani sau de 3 ani - învăţământ în sistem Bologna ) . - Psihologilor clinicieni cu treaptă de specializare practicant în supervizare care doresc sa promoveze în treapta de specializare autonom. - Psihologilor care doresc să-şi desfăşoare activitatea sau lucrează în domeniul clinic (în centrele de sănătate mentală sau secţiile de psihiatrie, neuropsihiatrie infantilă, medicină internă, chirurgie, oncologie, pediatrie, neurologie, pneumologie, boli infecţioase, planning familial, etc. ) . - Psihologilor care lucrează în unităţi sanitare sau asimilate (în centre de plasament, locuinţe protejate, în serviciile de asistenţă socială ) .
Cursul de formare în "Psihologie clinică, psihodiagnostic şi intervenţii terapeutice de scurtă durată" este acreditat de CPR (vezi www.copsi.ro, Registrul Furnizorilor de formare profesională partea a II a, poziţia 43, Formare complementară - Psihologie Clinică şi Psihoterapie ) . Absolvenţii cursului vor obţine o diplomă de tip Formare complementară recunoscută de CPR.
DESCRIEREA CURSULUI - Cursul de formare complementară în "Psihologie clinică, psihodiagnostic şi intervenţii terapeutice de scurtă durată" a fost conceput într-un format de: 750 de ore pregătire teoretică şi aplicativă efectuată în unităţi de specialitate, 20 de ore cunoaştere personală. - Total ore pregătire profesională în "Psihologie clinică şi intervenţii terapeutice de scurtă durată": 750 de ore repartizate in 20 module, 10 module/an de pregătire complementară. - Taxa pentru curs se va achita la fiecare modul şi este în cuantum de: 500 lei/modul. - Selecţia candidaţilor se va efectua pe bază de interviu. Candidaţii admişi vor completa şi semna un contract de studii de formare complementară.
Termen depunere dosare: 15 Septembrie 2014 Dosarele se depun la secretariatul Asociaţiei Medicilor şi Psihologilor prin intermediul organizatorului din Braşov: psih. Claudia Hermkens.
Dosarele conţin obligatoriu următoarele acte: - Cerere de înscriere; - Copie xerox după următoarele acte: carte de identitate, certificat de căsătorie/divorţ (dacă este cazul ) ; - Copie legalizată: certificat naştere, diploma de licenţă şi foaia matricolă; - Cazier judiciar; - Adeverinţă medicală; - Alte acte: copii adeverinţe, diplome de participare la workshop, simpozion, conferinţă, alte formări de bază sau de pregătire continuă etc. (dacă este cazul ) ; - CV actualizat; - 2 fotografii tip legitimaţie; - 2 copii xerox - taxă interviu 100 lei depusă în contul Asociaţia Psihologilor şi Medicilor din România, deschis la Banca Transilvania: RO 23 BTRL 04801205 D774 50XX.
RELAŢII ŞI ÎNSCRIERE Psih. Claudia Hermkens (organizatorul grupului din Braşov ) - tel: 0721 440 083, 0741 099 400; - e-mail: ce.hermkens@gmail.com.
Hermkens C. Claudia-Elena - Cabinet Individual de Psihologie

Hermkens C. Claudia-Elena - Cabinet Individual de PsihologieRecomandă
Recomandă acest cabinet

Dați o notă și scrieți câteva cuvinte despre experiența dvs pozitivă legată de acest cabinet.

Toate campurile sunt obligatorii.
Penalizăm cabinetele cu autorecomandări!

Trimite(Share) pe Facebook
Mergi sus
Trimite linkul pe Whatsapp