Psiholog Mucioniu Ana-Maria

psihologie clinică, psihologie aplicată în domeniul securității naționale
0 recomandări
Locație: Giurgiu, jud. Giurgiu
Telefon: 0723632679
Experiență profesională:
- Iunie 2022-prezent – Psiholog specialist în Cabinet Individual de Psihologie Mucioniu Ana-Maria,
- Februarie 2003-Decembrie 2021– Ofiţer Psiholog, Ofițer Secretariat, Şef serviciu asistenţă psihosocială, Expert psiholog/ asistență psihosocială proiecte europene, la Penitenciarul Giurgiu - susținere activităţi de evaluare, consiliere psihologică şi asistenţă psihologică specifică/ generală pentru diferite categorii de deținuții (bolnavi psihici, cu grad sporit de risc, toxicomani, risc de suicid, comportament agresiv, minori) și cadrele din unitate; participare la întrunirile comisiilor desfăşurate în cadrul penitenciarului, la diferite activităţi în comunitatea locală şi la întâlniri profesionale din cadrul sistemului penitenciar; membru colaborator şi expert în cadrul programelor implementate din fonduri europene nerambursabile; responsabil de coordonarea activităţilor de asistenţă psihosocială şi a programelor de intervenţie specifică/ generală derulate cu persoanele private de libertate de către personalul specializat (psihologi, asistent social, personal de însoţire şi supraveghere) din unitate.
- Septembrie 2002-februarie 2003 – Colaborator Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap Giurgiu – activităţi de consiliere psihologică în cadrul instituţiei, elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă.
- Septembrie 2001-februarie 2003 – Profesor psihopedagog, profesor de educaţie specială, Şcoala Specială nr. 1, Giurgiu - activităţi de educaţie specială, psihopedagogie specială, consiliere şi logopedie desfăşurate cu elevii cu deficienţe mentale şi asociate din cadrul şcolii; coordonarea activităţilor derulate în cadrul Comisiei Metodice a Profesorilor din cadrul şcolii.

Formare profesională:
- Februarie 2003-prezent – participare anuală la diferite cursuri, perfecționări, simpozioane, conferințe, congrese, sesiuni de formare profesională
- Septembrie 2007-aprilie 2009 – Diplomă master Psihologie judiciară și victimologie, Universitatea SPIRU HARET, Bucureşti, Facultatea de Sociologie – Psihologie
- Septembrie 2002-iunie 2003 – Diplomă de absolvire curs postuniversitar Psihologie judiciară, Universitatea Babeş-Boliay, Facultatea de Psihologie, Cluj Napoca
- Septembrie 1997-iunie 2001 – Diplomă de licenţă în Psihopedagogie specială, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, profil Socio-psiho-pedagogie, Psihopedagogie specială.
Satisfăcut de serviciile terapeutului tău?

În calitate de pacient încantat de serviciile de care a avut parte:

Recomandă un psihoterapeut

Cabinete psihologie, psihiatrie, psihoterapie în:

Trimite(Share) pe Facebook
Mergi sus
Trimite linkul pe Whatsapp