Cabinet Individual de Psihologie-Psihoterapie Vescan Ioana Maria

Cabinet Individual de Psihologie-Psihoterapie Vescan Ioana Maria

Nota 10 din 28 recomandari
57597 vizite
Trimite o solicitare de programare la cabinet
Locatie: Cluj-Napoca, jud Cluj, Str. Virgil Fulicea, nr. 19, parter, ap. 2 [Arată în Google Maps]
Telefon: 0740913270

SA INTELEGEM DIFICULTATEA DE INVATARE NONVERBALA

Inapoi Autor: Vescan Ioana Maria
CE ESTE NLD?

Dificultatea de invatare nonverbala este un sindrom neurologic care consta in parti functionale si deficite. Partile functionale includ dezvoltarea timpurie a vorbirii si a vocabularului, capacitati remarcabile de a invata, atenţie la detalii, dezvoltarea timpurie a capacitaţilor de citire şi capacitaţi excelente de a citi litera cu litera. Aceşti indivizi au abilitatea verbală de a se exprima elocvent (oratoric ) . persoanele cu NLD au o capacitate mare de percepere auditivă.
Patru categorii majore de deficite şi disfuncţi sunt prezente in NLD:
-motorie (lipsa coordonării, probleme severe de ecilibru şi dificultăţi in ceea ce priveşte îndemânarile grafice motorii
-organizarea vizuo-spatială (lipsa imaginii, evocare vizuală săracă, percepţii spaţiale defectuoase, dificultăţi in funcţionarea executivă şi probleme cu relaţiile spaţiale )
-socială (lipsa abilităţii de a înţelege comunicarea nonverbală, dificultaţi în ceea ce priveşte situaţiile de tranziţie şi situaţiile noi şi deficite în interacţiunea socială şi în judecata socială )
-senzorială (sensibilitate în orice mod senzorial: vizual, auditiv, tactil, gustativ, olfactiv )
Definiţia pentru funcţionarea executivă:funcţiile neuropsihologice includ (dar nu se limitează la acestea ) luarea deciziilor, planificarea, iniţiativa, stabilirea priorităţiilor, controlul motor, reglarea emoţională, inhibiţie, rezolvarea de probleme, stabilirea scopurilor, monitorizarea rezultatelor acţiunilor, auto-corectarea.


Dificultatea de învăţare nonverbală: cum să o recunoşti şi cum să minimalizezi efectele sale


Persoanele cu NLD au dificultăţi în procesarea informaţiei nonverbale şi nonlingvistice totuşi pot fi foarte buni în procesarea informaţiei verbale. De obicei ei esuează în monitorizarea reacţiilor unui ascultător. Pentru a funcţiona ei depind de inputul verbal, meditaţia verbală şi auto-direcţionarea verbală. Ei pot vorbi mult, totuşi folosesc cuvintele într -un mod rigid. Alte comportamente care afectează comunicarea şi interacţiunile sociale includ întreruperea persoanelor, poate cu mişcări frecvente in faţa sau în spatele persoanelor angajate în conversaţie; stând prea aproape sau atingând persoana frecvent.Unele prsoane pot să nu interacţiuneze, pot să-i evite. Indivizi de toate vârstele pot să manifeste caracteristici ale NLD. Reacţiile altora îi fac să se simtă izolaţi, singuri şi trişi. De obicei vreau să înveţe comportamente sociale potrivite şi în general răspund pozitiv insrucţiunilor care conduc la înbunătăţirea comportamentului social.
Evaluarea performanţei paternurilor
Consecinţele deficitului de învăţare nonverbală asupra vieţii, învăţării şi muncii i-a determinat pe părinţi şi profesori să caute o evaluare psihologică, psihoeducaţională sau neuropsihologică pentru a înţelege natura dificultăţilor şi remediile posibile. De obice evaluările relevă un patern de reuşită în sarcinile verbale şi slăbiciune în sarcinile vizuale, spaţiale şi alte sarcini nonverbale. de exemplu în scala Wechsler, IQ verbal tinde să fie semnificativ mai mare decât performanţa IQ-lui. Raţionamentul verbal abstract masurat de subscala Similarităţi a scalei Wechsler, este relativ puternic, în tip ce raţionamentul nonverbal măsurat de Block Design este adesea slab, cum sunt şi asamblarea obiectului, aranjarea pozelor şi codarea. Desăvârşirea testelor care măsoară cititul oral, identificarea cuvintelor, decodarea cuvintelor şi pronunţarea pe de rost, determină obţinerea unor scoruri mai ridicate decât a celor care măsoară înţelegerea textului. În matematică, calcularea este mai puternică decât îţelegerea conceptelor şi aplicaţiilor. Persoanele cu NLD tind să se concentreze asupra detaliilor decât pe imaginea în întregime. Pot întâmpina mari dificultăţi în stabilirea priorităţiilor, în separarea idei principale de detalii, în dezvoltarea schiţelor, în luarea de notiţe şi în organizarea paragrafelor bazate pe propoziţii temă. Conceptele matematice bazate pe relaţiile dintre parte-întreg ca şi fracţiile, zecimalele şi procentajele tind să fie problematice.Din cauza dificultătiilor de percepţie a relaţiilor spaţiale, persoanele cu NLD pot avea probleme în copierea desenelor spaţiale şi desenarea lor din memorie. Incapacitatea de a separa esenţialul din detalii afectează comunicarea interpersonală şi socială, atât cea receptivă cât şi cea expresivă. De exemplu persoanele cu NLD ar putea să nu fie capabile să selecteze şi să participe în momentele importante al conversaţiei, sau ei pot bate câmpii, furnizând nenumerate detalii fără a face precizări clare.
Îmbunătăţire înţelegerii şi a performanţei
Intervenţiile educaţionale efective încep prin adresarea dificultăţilor organizaţionale, lucrând cu relaţiile parte-întreg şi lucrând pentu integrarea proceselor verbale şi nonverbale. Intervenţiile folosesc puterea verbală pentru a analiza şi a media informaţia (prin descrierea unei scene sau situaţii ) şi vorbitul cu sine însuţi pentru a indica o direcţie în completarea itemilor. Intervenţiile includ modificarea mediului academic şi social şi instrucţiunile directe ale aptitudinilor. Instrucţiunile directe trebuie să includă o explicaţie clară a contextelor în care pot fi aplicate aptitudinile.
Modificarea meduilui
În mediul academic este important ca elevii să anunţe dificultăţiile apărute în organizarea paşilor necesari pentru a îndeplini acele sarcini. Un elev care este copleşit poate deveni incapabil să funcţioneze şi astfe incapabil să indeplinească sarcina.
Modificările care contribuie la un mediu academic suportiv pentru peroanele cu NLD includ:
• Profesorii trebuie să se asigure că toţi elevii ştiu că elevul (colegul lor ) are NLD şi că înţeleg implicaţiile acestei boli.
• Stabilirea expectanţelor performanţei bazate pe observarea şi documentarea a ceea ce studentul este capabil să producă.
• Furnizarea unor direcţi şi structuri în jurul priorităţiilor pentru îndeplinirea sarcinilor multiple.
• Aranjarea cu ceilalţi profesori să schimbe planificările (la lucrări, proiecte, teste ) în aşa fel încăt să nu trebuiască să le dea în acelaşi timp.
Modificările care facilitează socializarea includ următoarele:
• Sensibilitate la situaţiile în care există o mare probabilitate ca elevul să se comporte inadecvat şi intervenţie pentru a evita comportamentele care pot conduce la criticism sau tachinări.
• Angajarea elevului într-o colaborare în care profesorul sau părintele semnalează când elevul face o eroare socială, iar elevul este de acord să stopeze comportamentul imediat.
• Realizarea unor activităţi sociale structurate pentru copii (din şcoala elementară ) ; antrenând copilul cum să participe şi trimiţându-i un semnal discret dacă se comportă în aşa fel încât îi întoarce pe ceilalţi din drum.
Furnizarea instrucţiunilor directe
De obicei elevii cu NLD răspund la instrucţiunile directe şi îndrumare practică. Percepţia relaţiilor spaţiale, abilitatea de a copia şi de a desena formele geometrice, scrisul, înţelegerea citirii, sarcini şi concepte matematice, percepţa socială şi aptitudinile de comunicare pot fi îmbunătăţite prin instrucţiuni explicite. Aceste instrucţiuni modificate de natura sarcinii sau aptitudinii încorporează următoarele principii:
• Fi clar şi direct în prezentarea dificultăţii.
• Căstigă un angajament de colaborare de la un începător pentru a îmbunătăţi slăbiciunea.
• Începe lucrul cu ce este mai familiar şi simplu apoi cu ce este nou şi complex şi apoi cu sarcina cea mai dificilă.
• Încredere totală în capacităţile verbale şi analitice ale elevilor .
• Modelarea verbală prin intermediul informaţiei nonverbale învăţând începătorul cum să folosescă această putere.De exemplu foloseşte cuvinte pentru a descrie şi a analiza o scenă sau situaţie.
• Furnizează secvenţe de instrucţiuni verbale specifice învăţând începătorul să auto-direcţioneze verbal şi eventual să internalizeze acest proces.
• Furnizează instrucţiuni către etichetele verbale integrate şi asociate şi către descrierea cu obiecte, acţiuni şi experienţe.
• Incurajează elevul să folosească integrarea multisenzorială, cea receptivă şi cea expresivă (citeşte-l, priveşte-l, ascultă-l, atinge-l, spune-l, scrie-l, fă-l ) .
• Predă pas cu pas.
• Identifică oportunităţi de a generaliza noile capacităţi învăţate către alte situaţi şi de a le practica în aceste situaţi.
Dezvoltarea competenţei sociale
Aspectele interpersonale şi sociale a NLD au mare semnificaţie pentru viaţa unui elev. Elevul care nu participă la sau nu înterpretează corect comunicarea nonverbală a altora nu poate primi un mesaj clar. Conceptul nostru de sine este format in mare măsură din impresia pe care o facem altor persoane. Persoana care are NLD poate să nu primească feedback de la alţii şi imaginea de sine poate suferi. Abilitatea diminuată de colaborare cu ceilalţi limitează profund posibilitatea de a se defini pe sine pe baza unui astfel de feedback.
Din cauza capacităţii verbale puternice multe persoane cu NLD reuşesc în situaţii educaţionale formale.Oricum dacă competenţa lor socială nu s-a dezvoltat necesar ar putea să nu găsească şi să păsreze slujba la nivelul educaţiei pe care o au.
Persoanele cu NLD fac progrese considerabile în aria slăbiciunilor când instrucţiunile sunt potrivite.


Să înţelegem dificulatea de învăţare nonverbală

Caracteristicile dificultăţii de învăţare nonverbală
MYKLEBUST a fost primul care a descris caracteristicile copiilor cu probleme în procesarea informaţiei vizuo-spaţială. Aceşti copii au fost studiaţi de Byron Rourke şi colegii săi, care au descris un sindrom pe care l-au numit dificultatea de învăţare nonverbală (NLD ) . Uneori nu este afectată emisfera dreaptă, dar cercetările neuropsihologice sugerează existenţa unei disfuncţii la emisfera dreaptă. De multe ori, persoanele care corespund criteriilor NLD-ului au semne ale afectării unei laturii a părţii stângi a creierului. De asemenea tind să aibă mari discrepanţe între capacităţile verbale (cel puţin la prima vedere ) şi capacităţile vizuo-spaţiale care pot fi mult mai scăzute. Aceşti copii vorbesc mult, dar fără importanţă. Au dificultăţi în a scoate ideea principală dintr-o poveste sau un film şi rămân prinşi în detalii. Ca rezultat au dificultăţi în a înţelege ceea ce citesc şi acest lucru îi fac mai slabi o dată cu trecrea în clasa următoare. Mai au şi probleme serioase în ceea ce priveşte funcţionarea socială. Adulţii îi descriu ca neadaptaţi. Ei vreau să se joace cu alţi copii, dar nu-şi dau seama cum pot să interacţioneze. Dificultăţile în înţelegerea indicaţiilor nonverbale sunt un real handicap în situaţiile sociale cu alţi copii, unde majoritatea acţiunii are loc la un nivel nonlingvistic. De cele mai multe ori ei apelează la soluţii inadaptative pentru a atrage atenţia (purtându-se ca un clovn sau devenind retraşi şi deprimaţi ) . Multe din aceste probleme comportamentale şi sociale sunt legate de dificultatea de a înţelege informaţia emoţională. Cum s-a discutat şi mai devreme indiciile după care se ghidează majoritatea persoanelor în situaţiile sociale, ca şi expresiile faciale sau gesturile, nu sunt disponibile pentru o persoană cu disfuncţii în emisfera dreaptă. Aceste probleme nu sunt neînsemnate: nu se ştie cum învaţă persoanele cu disfuncţii în emisfera dreaptă să compenseze acest lucru, dar se ştie ca majoritate ajung să ceară ajutorul psihologilor şi psihiatrilor. Mulţi au probleme semnificative în scoală şi sunt numiţi frecvent leneşi, nemotivaţi sau copii cu probleme comportamentale. Pentru că vorbesc fluent şi par să aibă capacităţile fundamentale pentru scris şi citit, eşecul lor de a ajunge la un nivel mai mare este atribuit unei probleme "emoţionale", decât unei dificultăţi de învăţare.
Caracteristici specifice a NLD
1. Problemele sociale: comportament inadecvat, dificultăţi în a întelege situaţiile sociale, tinde spre parteneri de joacă mai tineri sau mai bătrâni decât el, retras în situaţii sociale, simţ slab în ceea ce priveşte violarea spaţiului personal, comportament "clovnul clasei".
2.Probleme emoţionale: înţelegere slabă a semnalelor emoţionale de la alţii, dificultăţi în interpretarea experienţei emoţionale personale, incapacitatea de a învaţa din experienţele trecute incluzând interactiunile sociale, riscă pentru apariţia izolării şi a depresiei, posibile rupturi în ceea ce priveşte sinele şi în dezvoltare ego-ului.
3.Caracteristicile cognitive: abilitaţi verbale bine dezvoltate; deficite vizuo-spaţiale si vizuo-motori; scriere slabă; probleme cu inţelegerea celor citite şi capacitaţi de compunere slabe; dificultaţi cu relaţiile parte-intreg şi cu organizarea informaţiei; probleme cu contextul, intenţia şi plauzibilitatea limbii; probleme în înţelegerea metaforelor şi a umorului; probleme aritmetice serioase (orientarea spaţială, greşeli de interpretare a detaliilor vizuale, erori procedurale, eşec în schimbarea operaţiilor ) ; dificultăţi geografice ca şi citirea unor hărţi şi orientarea într-un oraş; adaptare slabă la schimbare; supra dependent de regulile verbale; probleme cu gândirea abstractă; probleme în întelegerea trecerii timpului.
4.Probleme motorii: dificulăţi în ceea ce priveşte reflexele, slabiciunile, tonusul muscular, mersul, tremur, necoordonare (incapacitatea de a învăţa să-şi lege şireturile ), dizartrie (probleme cu articularea care duc la o pronunţare neclară ), nistagmus, simptome ale afectării părţii stângi la testele neuropsihologice.
5.Probleme atenţionale: distractibilitate, dificultate de concentrare, dificultăţi in inhibarea inputului şi a comportamentului. De multe ori se pot confunda cu ADHD pentru că uneori sunt apatici şi letargici (renunţa uşor ) .
Strategii speciale pentru intervenţie şi tratament
Sugestii generale:
1.Folosiţi capacităţile verbale pentru a compensa ori de câte ori e posibil (urmăriţi feedback-ul verbal, repetaţi instrucţiunile, descrieţi verbal situaţiile sociale, născociţi strategii de coping verbale ) .
2.Folosiţi planuri mecanice pentru a compesa (calendare, procesor de cuvinte, calculatoare, ceasuri deşteptătoare ) deficitele fundamentale în procesarea cognitivă. De asemenea trebuie să îi învăţaţi să identifice priorităţile, să distingă detaliile esenţiale de cele neesenţiale, să identifice ideile principale, să extragă înţelesul.
3.Încurajaţi sporturile kinetoterapeutice pentru a remedia deficitele motorii (înotul, schiatul ) . Lucraţi la imaginea corporală şi la relaţia psihică cu obiectele sau cu alte persoane.
4.Dezvoltarea stimei de sine, a structurii ego-ului; să înveţe să folosească şi să iniţieze actvitaţi; dezvoltarea controlului intern şi a motivaţiei.
5.Remedierea abilităţilor sociale: învătaţi copii/adulţii să înţeleagă sentimentele şi să comunice potrivit, să preia o conversaţie. Poate să aibă loc într-un context terapeutic, ţn mediul educaţional sau acasă. Este important să se organizeze structurat şi să se urmarească stabilirea unor interacţiuni egale (echipa de înot, clubul de calculator, ziua taberei, cercetaşi ) .
Strategii terapeutice specifice pentru copii cu NLD:
1.În mediul psihic trebuie evitate materialele ciudate; păstraţi medii simple.
2.Când aveţi de a face cu impulsivitate şi distracibilitate stategiile trebuie să fie distractive. Trebuie început într-un mod mai puţin performant şi trebuie realizate rapoarte. Expectanţele trebuie prezentate clar şi explicit prin instrucţiuni verbale. Fi concret, nu abstract; prezentaţi clar consecinţele; întăreşte comportamentul pozitiv. Păstreaza un curs stabil a informaţiei pragmatice.
3.Circumstanţe speciale în care copilul poate să uite ce i s-a spus de la o săptămână la alta:
-poate fi incapabil să interpreteze tonul vocii tale sau limbajul corpului
-poate să aibă probleme în a înţelege scopul tău principal
-poate să interpreteze exact ceea ce spui
4.Remedierea abilităţilor sociale: înţelegerea contextului (scopul terapiei, alte situaţii, contexte sociale ) . Trebuie să-l ajutăm să înţeleagă care este distanţa care trebuie să o păstreze pentru a nu încălca spaţiul intim al celorlalţi. Alte abilităţi sociale.
5.Concentrează-te asupra verbalizării a ceea ce face copilul şi asupra emoţiilor lui: "Ştiu că este greu pentru tine să-mi spui dacă sunt prietenos cu tine. Un lucru poţi să-mi spui: că zâmbesc." Recunoaşte sentimentele de eşec şi confuzie. Strategii pentru şedinţele legate de emoţii: Unde este emoţia în corp? Cum arată faţa ta când trăieşti această emoţie? Cum sună vocea ta atunci? Când te simţi aşa? Generaţi strategii pentru a reduce emoţiile: "Poate eşti nervos. Câteodata cel mai bine când eşti nervos este să....." Descrie verbal strategia. Joacă teatru cu păpuşile. Jocuri emotionale: Joacă tu o scenă emoţională sau cu păpuşile.Găseşte partea corpului care are acel sentiment. Cum arată alte persoane?
6.Dă un sens muncii pentru propria stima de sine (identifică şi întăreşte valorile credinţele şi capacităţile ) . Dezvoltă o imagine corporală potrivită (foloseşte desenul ) . Încurajează discriminarea dintre imaginar versus real; identificarea datelor si informaţiilor relevante; ajută aceste persoane să identifice aşteptările reale şi să înţeleagă limitările.
7.Lucrează cu părinţii pentru a-şi înţelege copii cu NLD. Strategii comportamentale (structurarea timpului şi a activitaţilor pentru a-i ajuta să înveţe strategii pentru controlul intern şi pentru motivaţie ) .
recomanda

Recomanda acest cabinet

Sunteti pacient?

Dati o nota si scrieti cateva cuvinte despre experienta dvs pozitiva legata de acest cabinet, tratament efectuat, etc.

Recomandarea dvs:

Toate campurile sunt obligatorii.

Penalizam cabinetele cu autorecomandari!

Trimite(Share) pe Facebook
Mergi sus
Trimite linkul pe Whatsapp
Accept cookies Informare Cookies Folosim cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.